Kislexikon > Börtön - wyw.hu

Talált weboldalak ebben a kategóriában: Kislexikon > 12 weboldal. Kategória leírása: Hasznos kifejezések lexikona, jogi kifejezések.

borton.wyw.hu Rendezés: Találatok szerint | Értékelés | Névsor szerint

Szponzorált linkek
Börtönbüntetés
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6rt%C3%B6nb%C3%BCntet%C3%A9s

A Börtönbüntetés: a szabadságvesztés büntetés börtön fokozatban történő végrehajtási módja, illetve, annak tartama. A börtönt, – mint végrehajtási fokozatot – a bíróság határozza meg az ítéletében. A fokozat végrehajtására szolgáló intézetet a Büntetés-végrehajtás (BvOP) illetékes szervezeti egysége jelöli ki.

Börtönbüntetés
Fogházbüntetés
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fogh%C3%A1zb%C3%BCntet%C3%A9s

A fogházbüntetés: a szabadságvesztés büntetés fogház fokozatban történő végrehajtási módja, illetve, annak tartama. A fogházat, – mint végrehajtási fokozatot – a bíróság határozza meg az ítéletében. A fokozat végrehajtására szolgáló intézetet a Büntetés-végrehajtás (BvOP) illetékes szervezeti egysége jelöli ki.

Fogházbüntetés
Büntető törvénykönyv
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCntet%C5%91_t%C3%B6rv%C3%A9nyk%C3%B6nyv

A büntető törvénykönyv (Magyarországon a rövidítése: Btk.) egy büntetőjogi kódex, amely az egyes bűncselekményeket és az értük kiszabható büntetéseket határozza meg. A büntető törvénykönyv nem feltétlenül terjed ki minden bűncselekményre, mert egyéb törvények is foglalkoznak ezekkel.

Büntető törvénykönyv
Szabadságvesztés büntetések
http://www.kislexikon.hu/szabadsagvesztes_buntetesek.html

Szabadságvesztés büntetések a személyes szabadságnak korlátolásában vagy elvonásában álló büntetések. A személyes szabadságot korlátoló Sz.-hez tartoznak a kitiltások (relegatio) különböző nemei, jelesül: a) a kiutasítás (l. Kitiltás), b) a belebbezés (l. o.), c) a deportáció (l. o.), d) a leginkább mellékbüntetésül, a fő büntetés kiállása után alkalmaztatni szokott rendőri felügyelet (l. o.), e) a feltételes szabadság (l. o.) is a szabadságnak abban foglalt korlátolásánál fogva a Sz. egyik nemének tekinthető; helyesebben mégis az nem szabadságvesztésbüntetés, hanem a szorosabb értelemben vett Sz.-nek egyik végrehajtási foka.

Szabadságvesztés büntetések
Fegyház
http://hu.wikipedia.org/wiki/Fegyh%C3%A1z

A fegyház a letöltendő szabadságvesztés végrehajtására szolgáló épület, illetve maga a büntetés egyik – a fogháznál és a börtönnél szigorúbb – formája (fegyházbüntetés). A fegyház a szabadságvesztés főbüntetés legszigorúbb végrehajtási fokozata.

Fegyház
Wikipédia: Halálbüntetés
http://hu.wikipedia.org/wiki/Hal%C3%A1lb%C3%BCntet%C3%A9s

A halálbüntetés a legsúlyosabb büntetési forma, a bűnösnek talált személy életének kioltása, az élettől való megfosztása jogi eljárás keretében. A halálbüntetés jogossága vagy jogtalansága napjaink legvitatottabb jogi, etikai, teológiai és társadalmi kérdéseinek egyike. A halálos ítélet végrehajtása a kivégzés. A kivégzés alatt olyan, nem jogszerűen végrehajtott emberölést is értenek, amit tervszerűen hajtanak végre, és az ölés előtt védekezésre képtelen állapotba hozzák az áldozatot.

Wikipédia: Halálbüntetés
Szabadságvesztés
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szabads%C3%A1gveszt%C3%A9s

A szabadságvesztés jogi szakkifejezés, gyűjtőfogalomként a bűncselekmények elkövetőinek társadalomból való kizárását, annak különböző végrehajtási formáit és fokozatait értik alatta.

Szabadságvesztés
Siralomház - halálsor
http://hu.wikipedia.org/wiki/Siralomh%C3%A1z

A siralomház vagy más néven halálsor a halálbüntetést alkalmazó legtöbb országban azon elkülönített speciális lakókörlet a büntetés-végrehajtási intézetekben, ahol a halálraítélteket helyezik el az ítélet végrehajtásáig vagy mindaddig, amíg a fellebbezések folyamán enyhébb büntetést nem kapnak, esetleg fel nem mentik őket.

Siralomház - halálsor
Wikipédia: Börtönőr
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%B6rt%C3%B6n%C5%91r

A börtönőr a börtönszlengben smasszer, régies elnevezéssel foglár, hivatalos megnevezése büntetés-végrehajtási felügyelő. Tágabb értelemben börtönőrnek nevezhető mindaz, aki a büntetés-végrehajtás állományában hivatásosként szolgál. Szűkebb értelemben börtönőrök alatt azokat a büntetés-végrehajtási (bv.) tiszthelyetteseket és altiszteket (zászlós) értjük, akik közvetlenül fogvatartottakkal foglalkoznak: ellátják az őrzésüket, a felügyeletüket és az ellenőrzésüket, ill. magát a büntetés-végrehajtási (vagy a fogvatartás céljára kijelölt) intézményt védik és őrzik. Szócikkünk ezen szűkebb értelemben vett büntetés-végrehajtási alkalmazottakról szól. A börtönőrök védőszentje Szent Adorján, ünnepét minden évben szeptember 8-án tartják.

Wikipédia: Börtönőr
Büntetés-végrehajtási Szervezet
http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCntet%C3%A9s-v%C3%A9grehajt%C3%A1s

A büntetés-végrehajtási szervezet a törvényben meghatározott szabadságelvonással járó büntetéseket, intézkedéseket, büntetőeljárási kényszerintézkedéseket, a szabálysértések miatt kiszabott pénzbírságok átváltoztatása folyamán megállapított elzárásokat, továbbá – a törvény által megállapított körben – idegenrendészeti őrizetet is végrehajtó állami, fegyveres rendvédelmi szerv. A büntetés-végrehajtási szervek felügyeletét, ellenőrzését és szakmai irányítását valamint a feladatok ellátásához szükséges feltételek biztosítását a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) látja el.

Büntetés-végrehajtási Szervezet
Wikipédia: Életfogytiglan
http://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%89letfogytiglan

Az életfogytig tartó börtönbüntetés egy büntetőjogi, súlyos bűnért járó ítélet, ami elvileg az elítélt teljes hátralévő életére vonatkozik, ám a gyakorlatban valamekkora időtartam után kegyelemmel lehetővé teszi a szabadulást. A halálbüntetés nélküli jogrendekben általában a kegyelem lehetősége nélkül életfogytig tartó börtönbüntetés számít a lehetséges legsúlyosabb büntetésnek. Néhány jogrend mindkettőt megszüntette. Néhány országot kivéve kiskorúakat nem lehet életfogytiglanra ítélni. Az életfogytiglan szerepe, valamint tényleges időtartama országonként különböző.

Wikipédia: Életfogytiglan
Wikipédia: Elítélt
http://hu.wikipedia.org/wiki/El%C3%ADt%C3%A9lt

Az elítélt jogi szakkifejezés. Legtágabb gyűjtőfogalomként a társadalom valamely közössége vagy intézménye – jellemzően a bíróság – által, bűncselekmény (jogi-, erkölcsi-, vallási stb. normasértés) elkövetése miatt büntetett (elmarasztalt), és ezért a hatályos büntetőjog alapján kiszabott büntetést elszenvedni kényszerülő személyt értik alatta.

Wikipédia: Elítélt
Hirdetések
Oldal leírása
borton.wyw.hu: Börtön katalógus - Magyar, külföldi börtönök, javítóintézet, börtönélet, börtönlázadás, híres börtönök, gyermekbűnözés, szegedi fegyház, szabadságvesztés, börtönszleng, börtönfilmek, halálbüntetés.
Gyűjteményünkben 130 válogatott börtön témakörhöz kapcsolódó link közül válszthatsz!
Hirdetések
Közösség
Megosztás a Facebook-on Add a Twitter-hez

Aktív linkek: 130 | Várakozó linkek: 0 | Ajánlott linkek: 2 | Linkre kattintás összesen: 37806